sun .sol

every second of your life you are a bright sun to be This is yourself in this present moment with a positive and harmonious ecomocion

en cada segundo de tu vida eres un ser brillante de este sol que eres tu mismo en este momento presente con una ecomocion positiva y armonica 04eace9ad0cbaa8151ab2b8f3794a4b9

Advertisements