love .amor

I love you because you are part of my energy as well as energy we are creating one father god.

te amo  porque eres  parte de  mi energia tambien como somos energia  eres creacion de un mismo padre dios  .34d03bc760de4660b92730c1531b43a7